Oblasť: Ochrana osobných údajov

  Zákon o ochrane osobných údajov
  Všeobecné podmienky spracúvania osobných údajov

Oblasť: Finančné sprostredkovanie

  Informačná povinnosť – sektor poistenia, alebo zaistenia
  Informačná povinnosť – sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  Licencia NBS
  Zákon o finančnom sprostredkovaní