Oblasť úverov a lízingu

Príprava ponúk financovania na základe individuálnych požiadaviek klienta

  1. Na základe individuálnych požiadaviek a potrieb klienta pripravíme ponuky financovania na požadovaný finančný produkt.

Odborné poradenstvo v oblasti úverov a lízingu

  1. Poradíme klientovi aký finančný produkt je vhodný pre jeho potreby.
  2. Odporučíme vhodné parametre financovania tak, aby vyhovovali finančnej situácii klienta.
  3. Vysvetlíme účtovné dopady jednotlivých úverových produktov na účtovníctvo klienta podnikateľa (firmu).

Príprava podkladov pre schvaľovanie úverov

  1. Klientovi poskytneme formuláre finančnej inštitúcie potrebné ku schvaľovaniu úveru/lízingu a spoločne ich vyplníme.
  2. Skompletizujeme všetky podklady požadované finančnou inštitúciou ku schvaľovaniu, predložíme ich finančnej inštitúcii a zabezpečíme čo najskoršie stanovisko finančnej inštitúcie o podmienkach schválenia úveru.
  3. Zorganizujeme pre klienta podpis úverovej/lízingovej zmluvy s finančnou inštitúciou.

Správa úverových a lízingových zmlúv

  1. Vybavovanie požiadaviek klienta voči finančnej inštitúcii počas doby splácania úveru a zabezpečovanie vyjadrení finančnej inštitúcie na požiadavky klienta.

Kontaktný formulár pre vypracovanie ponuky úveru/lízingu/faktoringu: