Oblasť poistenia

Analýza požiadaviek klienta

  1. Zistenie potrieb a požiadaviek, čo klient očakáva od poistenia, čo chce mať poistením kryté, aké riziká sú pre klienta významné.

Odborné poradenstvo v oblasti poistenia

  1. Informácie pre klienta o možnostiach riešení jeho potrieb a požiadaviek vhodným poistným produktom.

Poistný audit

  1. Analýza súčasných poistných zmlúv (pokiaľ ich klient má uzavreté) či poistné zmluvy dostatočne kryjú potreby a požiadavky klienta.

Príprava ponúk poistenia

  1. Na základe analýzy požiadaviek klienta, ako aj odborného poradenstva a prípadného poistného auditu súčasných poistných zmlúv predložíme klientovi ponuky poistenia k výberu najvhodnejšieho riešenia.

Správa poistných zmlúv

  1. Vybavovanie požiadaviek klienta voči poisťovni počas trvania poistenia a zabezpečovanie vyjadrení poisťovní na požiadavky klienta.

Likvidácia poistných udalostí

  1. Poradenstvo pre klienta ako treba postupovať pri vzniku poistnej udalosti, ako aj počas jej riešenia voči poisťovni, komunikácia s poisťovňou za účelom čo najskoršieho a riadneho vysporiadania poistného plnenia pre klienta.

Asistenčné služby pri poistnej udalosti, alebo poruche osobného alebo úžitkového vozidla

  1. Prostredníctvom autorizovaného servisu spoločnosti GRIF s.r.o. zabezpečíme klientovi odťah pokazeného vozidla do servisu, obhliadku vozidla v prípade poistnej udalosti a opravu vozidla.

Kontaktný formulár pre vypracovanie ponuky poistenia: