Oblasť úverov a lízingu

Finančný lízing

  1. Nové osobné a úžitkové vozidlá, nákladné vozidlá, motocykle, stroje, zariadenia, technológie a nehnuteľnosti.
  2. Použité (jazdené) osobné a úžitkové vozidlá vo veku do 12 rokov od prvého prihlásenia do evidencie.
  3. Použité nákladné vozidlá, motocykle, stroje, zariadenia, technológie a nehnuteľnosti.
  4. Spätný lízing.

Operatívny lízing

  1. Nové osobné a úžitkové vozidlá, nákladné vozidlá, stroje a zariadenia.

Úver cez lízingové spoločnosti

  1. Nové osobné a úžitkové vozidlá, nákladné vozidlá, motocykle, stroje, zariadenia, technológie a nehnuteľnosti.
  2. Použité (jazdené) osobné a úžitkové vozidlá vo veku do 12 rokov od prvého prihlásenia do evidencie.
  3. Použité nákladné vozidlá, motocykle, stroje, zariadenia, technológie a nehnuteľnosti.
  4. Spätný úver.