Oblasť poistenia

Havarijné poistenie motorových vozidiel

 1. Poistné krytie – havária, živel, vandalizmus, krádež, totálna škoda.
 2. Možnosti pripoistenia – čelné sklo, batožina, náhradné vozidlo, sedadlá.

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

 1. Základný rozsah krytia.
 2. Rozšírený rozsah krytia.
 3. Možnosť pripoistenia asistenčných služieb.

Poistenie finančnej straty

 1. Nazývané tiež ako GAP poistenie.
 2. Vzťahuje sa na prípad krádeže a totálnej havárie vozidla.
 3. Kryje rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a aktuálnou hodnotou vozidla zohľadňovanou v čase poistnej udalosti.

Majetkové poistenie

 1. Poistenie budov.
 2. Poistenie domácnosti.

Poistenie zodpovednosti

 1. Zodpovednosť z titulu vlastníctva nehnuteľnosti.
 2. Zodpovednosť z titulu vlastníctva domácnosti.
 3. Zodpovednosť z výkonu zamestnania voči zamestnávateľovi.

Cestovné poistenie

 1. Poistné krytie – liečebné náklady, úraz, strata dokladov, batožina, zodpovednosť za škodu, storno poplatkov, záchrana na horách, asistenčné služby.
 2. Doba poistenia – krátkodobé, alebo celoročné poistenie.