Kto sme

Sme samostatný finančný agent, ktorý vykonáva činnosť finančného sprostredkovania od roku 2013 na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 21.6.2013 pod číslom ODT – 6178/2013-1. Naše registračné číslo v Registri finančných agentov a finančných poradcov je 174095.

Finančné sprostredkovanie vykonávame v sektore:

  • Poistenia, alebo zaistenia
  • Poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Vízia

Našou víziou je byť lídrom v poskytovaní finančného sprostredkovania klientom, ktorí okrem získania samotnej finančnej služby, získajú partnera na ktorého služby sa budú môcť vždy plne spoľahnúť, budú sa k nám radi vracať a po každom stretnutí, alebo kontakte s nami budú odchádzať spokojní.

Misia

Našou misiou je poskytovanie finančného sprostredkovania v oblasti poistenia a poskytovania úverov na najvyššej úrovni kvality a profesionality. Naším klientom ponúkame produkty najvýznamnejších poisťovní, bánk a lízingových spoločností na Slovensku. Naše riešenia pre klienta sú vždy jasné a zamerané na naplnenie potrieb a požiadaviek klienta.


Hodnoty

Odbornosť

Poskytovanie našich služieb na najvyššej odbornej úrovni považujeme za podstatné, preto si priebežne dopĺňame a rozširujeme odbornosť. Pomáha nám to poskytovať profesionálne služby klientom.

Jasné riešenia

Zaujímajú nás potreby a požiadavky klienta a na základe ich poznania prinášame klientovi riešenie na mieru. Súčasťou nášho riešenia je pridaná hodnota pre klienta v ušetrenom čase, optimalizácii finančných nákladov a asistenčných službách k sprostredkovaným produktom.

Zodpovednosť

Naša zodpovednosť nás vedieť k budovaniu dlhodobých vzťahov s klientami a partnerskými finančnými inštitúciami. Zodpovedáme za kvalitu našich služieb. Staviame sa ústretovo k prípadnej nespokojnosti klienta tak, aby bola vyriešená a odstránená.


Dôvera

Pracujeme v oblasti finančného sprostredkovania, kde ide o peniaze. Preto považujeme dôveru našich klientov, ako aj partnerských finančných inštitúcii voči našej spoločnosti za kľúčovú. Pracujeme tak, aby naša dôveryhodnosť bola trvalá.

Inovatívnosť

Vyhľadávame a zavádzame nové možnosti poskytovania našich služieb tak, aby sme zjednodušili a spríjemnili život našim klientom.